Kontakt a garance programu

Program je garantován Komisí pro přípravu programu časného záchytu karcinomu plic Ministerstva zdravotnictví ČR.

Odborným garantem projektu je Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP v konsenzu odborných společností:

Telefonní a e-mailové kontakty na konkrétní zapojená akreditovaná radiologická pracoviště najdete na mapě nebo v seznamu.

S konkrétními dotazy týkajícími se přímo výsledku provedeného CT vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího pneumologa, případně praktického lékaře.

Připomínky k obsahu tohoto portálu prosím posílejte na adresu nsc@uzis.cz nebo volejte na telefonní linku Národního screeningového centra 770 171 531.