Datový audit – DAKAR

Datový audit programu časného záchytu karcinomu plic – DAKAR 2023

V neděli 8. října 2023 se na XLIV. Českém radiologickém kongresu v Praze bude konat již 2. ročník konference DAKAR (Datový Audit KARcinomů).Prezentace v PDF

Všechny uvedené prezentace jsou k dispozici ke stažení v PDF formátu.

Úvodní slovo

Datový Audit KARcinomu plic

Pre-Datový Audit KARcinomu prostaty

Screening aneurysmatu abdominální aorty


Motto 44. českého radiologického kongresu je „Odpovědnost a zdraví“.  Vystihuje současný pokrok v diagnostice i miniinvazivní terapii, a poukazuje na zaměření zdravotního systému k screeningovým programům.

Jsme rádi, že nám Výbor Radiologické společnosti umožnil být součástí kongresového programu. Proto vás chceme pozvat na 2. ročník DAKAR (Datový Audit KARcinomů).

Za Národní screeningové centrum a ve spolupráci s odbornými garanty chceme představit:

 • první výsledky probíhajícího programu časného záchytu karcinomu plic, 
 • podrobnosti připravovaného populačního programu časného záchytu karcinomu prostaty, 
 • informovat o východiscích pro zavedení screeningu aneurysmatu abdominální aorty.

Rezervujte si místo v kalendáři na neděli 8. 10. 2023 (předvečer 44. českého radiologického kongresu) od 15 hodin (plánované ukončení je v 17.30 hodin).

Místo konání: Stages Hotel Prague a O2 Universum Praha (kongresový hotel)

Registrovat se můžete zde: https://forms.office.com/e/7hmfmzDrs5

Těšíme se na Vás!

Tým NSC ÚZIS ČR a odborní garanti programů


Programový a organizační výbor

Programový výbor

 • MUDr. Marcela Koudelková
  předsedkyně programového výboru
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
 • PhDr. Karel Hejduk
 • Mgr. Renata Chloupková
 • doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.
  odborný garant akce
 • prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
  odborný garant akce

Organizační výbor

 • MUDr. Marcela Koudelková
 • Mgr. Lucie Mlynářová
 • Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Němec, Ph.D.

Kontakty

HelpDesk NSC
(+420) 770 171 533
podpora.nsc@uzis.cz

S poděkováním prof. MUDr. Miloslavu Ročkovi, CSc., a Radiologické společnosti ČLS JEP, za umožnění začlenit akci do každoročního programu Českého radiologického kongresu.

Vzdělávací akce je ohodnocena kredity pro lékaře.

Datový audit programu časného záchytu karcinomu plic – DAKAR 2022

(1. ročník, 2. 10. 2022)

Reportáž

Účastníky 1. ročníku DAKAR plic byli vedle zástupců Národního screeningového centra převážně zástupci radiologických center. V úvodním příspěvku doc. Hynek Mírka, primář Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň uvedl, že karcinom plic je 4. nejčastěji diagnostikovaná malignita  v ČR a zároveň nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocnění. V roce 2018 bylo u nás 6425 nově diagnostikovaných a 5275 zemřelých. Zatímco u mužů incidence lehce klesá, u žen výrazně roste. 85 % případů souvisí s kouřením. Konstatoval, že nádor je preventabilní a prevence je lepší a levnější než léčba pokročilých stádií, proto  musí jít screening ruku v ruce s motivací zapojených  osob zanechat kouření.

V dalším příspěvku popsal dr. Karel Hejduk, vedoucí Národního screeningového centra, cestu od rozhodnutí ministra zdravotnictví v březnu 2019 k zahájení přípravy programu a dosažení konsensu všech relevantních odborných společností nad jeho realizací přes rozpracování návrhu programu a vytvoření všech dílčích metodických materiálů až po zavedení organizovaného programu časného záchytu karcinomu plic v ČR od ledna 2022.

Dr. Marcela Koudelková, koordinátorka programu, představila navržený algoritmus programu, vstupní kritéria a hlavně cestu osoby zařazené do programu. Tato začíná u praktického lékaře, který oslovuje svoje pacienty a následně odesílá k pneumologovi. Plicní lékař provede specializované došetření a odešle pacienta na LDCT (nízkodávkové CT) do akreditovaného radiologického centra. Paní doktorka představila webovou stránku programu https://PrevenceProPlice.cz/, kde pacienti a lékaři najdou všechny potřebné informace o programu. Tímto symbolicky odstartovala každoroční tradici DAKAR plic, která se bude konat vždy v předvečer  Českého radiologického kongresu.

V rámci dalšího příspěvku s názvem Datový audit programu v praxi dr. Ondřej Májek, vědecký vedoucí NSC, přednesl příklady prvních výsledků programu v praxi na základě dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb, dále vyhodnocených údajů z dotazníků, které obdržely zapojené osoby od pneumologů a také na základě klinických údajů z radiologických pracovišť. Představil separátní analýzy dat z jednotlivých zdrojů. Pozitivní bylo, že do programu bylo k 19. 9. 2022 zařazeno 891 pacientů. Na základě vstupního vyšetření mělo 68 % pacientů negativní výsledek LDCT, přibližně 27 % pacientů mělo neurčitý výsledek a téměř 5 % pacientů mělo výsledek pozitivní. 42 pacientů (4,7 %) s neurčitým výsledkem bylo následně referováno ke kontrolnímu vyšetření. Na základě posledního vyšetření mělo již 71 % pacientů negativní výsledek.

Dalším přednášejícím byla Mgr. Renata Chloupková, datová analytička NSC ÚZIS ČR, která seznámila účastníky s výsledky datového auditu a shrnula zkušenosti s webovou aplikaci pro sběr dat – eREG. Informovala o plánovaných změnách, které budou aplikovány v nejbližší době.

Důležitou částí byl vstup radiologů a jejich první zkušenosti z klinické praxe. O své první dojmy se podělili zástupci radiologických center: dr. Eva Kočová z Radiologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a dr. David Girsa z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a primář Jiří Weichet z Nemocnice Prachatice.

Poslední sdělení bylo praktickým doporučením – Jak správně hodnotit nálezy: Otázky a odpovědi, které prezentoval docent Hynek Mírka. V závěru proběhla živá diskuze a cílem je implementovat maximum podnětů při sběru dat.

Prezentace v PDF

Všechny uvedené prezentace jsou k dispozici ke stažení v PDF formátu.

Fotogalerie