Intervence k odvykání kouření

Napříč všemi odbornostmi bude zdůrazňována důležitost odvykání kouření i za použití informačních materiálů. Je dán důraz na vazbu kouření s nádory plic. Vždy je potřeba edukovat pacienta k abstinenci od kouření (aktivního i pasivního). V případě, že pacient abstinuje, snažíme se o prevenci relapsu. Důležité je krátkou intervencí motivovat pacienta a nabídnout specializovanou pomoc.

Kontakty a vhodné materiály jsou k dispozici na webu www.slzt.cz.

Publikace:

Králíková, E., Aschermann, M., Dvořák, V., Jirkovská, J., Hartinger, J.M., Kališová, L., Losse. M., Pánková, A., Petanová, J., Popov, P., Šťastný, B., Štěpánková, L., Vokurka, S., Zvolská, K.: Léčba závislosti na tabáku, Národní portál klinických doporučených postupů, 2022, https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=kdp&id=56

Šťastný, B., Králíková, E., Seifert, B., Býma, S.: Léčba závislosti na tabáku v ordinaci všeobecného praktického lékaře, Doporučené diagnostické a léčebné postupy pro všeobecné praktické lékaře, 2022 https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2020/DP-Tabak.pdf

Králíková, E., Zvolská, K., Štěpánková, L., Pánková, A.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku, Čas Lék čes., 161, 2022, 1, 33 – 43 https://www.slzt.cz/media/document/79bee9694f97b9bdf14eafaf8f20b392.pdf